İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Tümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI

VİZYON İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine yeni bakış açıları kazandırmak; öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek; mezun olduklarında ve işletmelerde görev aldıkça iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temin etmelerini sağlamak; çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek. MİSYON İş Sağlığı ve Güvenliğini yasal bir sorumluluktan öte çalışma hayatının temeli olarak gören bireyler yetiştirmek; iş sağlığı ve güvenliğine bilimin ve teknolojinin getirileriyle beraber artı değer katarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterlilikleri artırmak ve bu etkinin devamlılığını sağlamak.

...
Tümü DUYURULAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı